Helend Tekenen

Al sinds mijn kindertijd ben ik aan het tekenen en kleuren. Dit was voor mij niet alleen heel voedend en plezierig, maar het was voor mij ook een middel om met mijn hoog sensitiviteit om te gaan.
Op visite gaan? Geef Hetty maar wat papier en kleurtjes en soms is er een lieve oom die ook nog een mooie tekening voor Hetty maakt.
Het tekenen is een proces wat doorwerkt, naast dat er mooi tekenwerk ontstaat leer je ook spelenderwijs de touwtjes in handen te nemen. Je kunt zelf betere keuzes maken, zodat het niet nodig is dat de buitenwereld alles bepaalt.
Je ontdekt dat er een kracht in je schuilt die de kans krijgt te ontplooien, als een steun in de rug in je leven.

Tekening van Hetty
Tekening van Oom jan

In deze tijd van spiritueel ontwaken en zelfbewustwording ontstaat er een grotere behoefte om de menselijke geest vanuit meerdere invalshoeken te belichten en te ondersteunen. Een van die invalshoeken is die van creativiteit en kunstzinnigheid. Steeds vaker merkt men dat kunstzinnige vorming een voedende en verhelderende werking heeft op diegenen die daar mee in aanraking
komen. Het creatieve kanaal wordt weer geopend en geactiveerd, waardoor er op een frisse en ‘kleurrijke’ manier met het leven kan worden omgegaan, Zowel in het persoonlijke leven als in beroepsmatige situaties is het soms moeilijk gevoelens en emoties te verwoorden. Dan kan deze non-verbale, visuele methode uitkomst bieden om op een ander niveau met elkaar (of met jezelf) te
communiceren.
Zodra we tekenen, komt informatie over onszelf naar buiten. Een deel van die informatie is ons bekend en herkennen we als passend; een ander deel verschijnt zomaar. Daarvan herkennen we de betekenis niet direct. In de analytische psychologie beschouwen we de niet herkende zaken als voortkomend uit onbewuste drijfveren. Deze drukken zich meestal uit in symbooltaal. Het maken van een tekening kan bevrijdend werken. Door een tekening te maken over een gevoel, stemming of emotie is het mogelijk die buiten jezelf te plaatsen en deze van een zekere afstand te bekijken. Het is dan gemakkelijker om erover te praten.

Oefening helend tekenen rechte lijn
Oefening met ronde lijnen
gevoel
Bouwen...
stemming
mandala n.a.v. visualisatie
mandala in stroming komen
Labyrint wat is mijn pad?
Familie mandala

Mandala tekenen

Met Mandala kun je gevestigde patronen doorbreken. Het ontwerpen van mandala’s met de schoonheid van vormen en kleuren spreken je aan op een diep niveau. Met het tekenen in de cirkel en het herhalen van bewegingen en de schoonheid van kleuren en vormen ontdekken, heeft vaak tot gevolg dat mensen hun oude patroon afbreken en daarvoor in de plaats steeds meer zichzelf neerzetten. De oude verhalen van afkeuring en onmacht die vaak diep verborgen zit kan worden vervangen. Het is alsof er een nieuw facet wordt toegevoegd.

Het woord mandala stamt uit het Sanskriet en betekent magische cirkel. Alles wat getekend wordt vanuit een centrum naar een cirkelomtrek en weer terug, de in en uitgaande beweging, het aantrekken en afstoten, het mee resoneren en uitklinken, kan tot een mandala worden. Het is van belang dat na enige tijd van oefenen de beweging vanuit het eigen innerlijk wordt geboren. Om uiting te geven aan onze gevoelens en ervaringen kun je gebruik maken van en zoeken naar een eigen symbooltaal. Dat kunnen symbolen zijn in collectieve zin of van persoonlijke aard; de ervaring hiervan kan op verschillende momenten anders zijn. Het gaat erom het innerlijk aanwezige aan het licht te brengen, zichtbaar te maken en dat wat in ons leeft en in zijn meest authentieke vorm bij ons hoort, om te zetten in een tekening: een mandala.

Voorbeelden van Mandala’s van cliënten en mijzelf: